A+ A A-

Roster For Pune Marathas

   « Go Back
Name Jersey # Position Height Weight Age
(unknown), Mesmar WR  6’ 0”  75 kg 28
Adsul, Aditya 64  DL  6’ 0”  97 kg 29
Balaraman, Gopinath 23  DB  6’ 2”  80 kg 32
Choudhary, Mussadik 80  DB  5’ 10”  68 kg 26
Dapkar, Uttreshwar 50  5’ 8”  92 kg 25
Dharmadhikari, Anish 54  LB, K  5’ 11”  85 kg 31
Dinesh, Vanaraj 88  WR  6’ 0”  80 kg 28
George, Anthony 27  DB  5’ 11”  76 kg 28
George, Muttungal 52  LB  5’ 10”  96 kg 27
Hariharasudhan, M. 68  OL  5’ 10”  103 kg 26
Jadhav, Dinesh 77  OL  5’ 8”  102 kg 30
Kumar, Dinesh QB  5’ 10”  75 kg 26
Kumar, R. Dinesh 60  OL  6’ 1”  106 kg 28
Kumar, Vasantha 99  DL  5’ 10”  90 kg 36
Lokhande, Vishal 51  LB  5’ 11”  85 kg 29
Madhan, Mohan 29  RB  5’ 7”  60 kg 30
Mishra, Jitendra 28  DB  5’ 11”  60 kg 29
Pandhare, Pradeep 11  WR  6’ 2”  91 kg 28
Pandule, Snehal 63  DL  6’ 3”  110 kg 30
Pawar, Saurabh 22  DB  5’ 7”  72 kg 26
Rahul, Ramachandran 25  RB  5’ 7”  65 kg 25
Ranjith, Ravindran 69  OL  6’ 1”  90 kg 28
Rathod, Sachin 24  RB  5’ 7”  74 kg 26
Ravindran, Ramadoss 70  OL  6’ 2”  100 kg 29
Sarguana Seelan Karthick, Vikrama 92  DL  6’ 2”  110 kg 26
Shinde, Akshay QB  5’ 6”  68 kg 24
Singh, Sandeep 72  DT  6’ 1”  120 kg 35
stish, Ramalingsam 53  LB  6’ 0”  85 kg 29
Surma, Arif 55  5’ 4”  100 kg 27
Thiyagarjan, J. 85  WR  6’ 0”  60 kg 29