A+ A A-

Roster For Mumbai Gladiators

   « Go Back
Name Jersey # Position Height Weight Age
Balyaya, Preetesh 71  OL  6’ 0”  100 kg 32
Birndra, Gurcharan 51  6’ 1”  95 kg 27
Chandeliya, Ritu 69    6’ 0”  90 kg 34
Chaudhari, Nishant 26  WR  5’ 10”  69 kg 25
Chhajlani, Ganesh 55  LB  5’ 11”  93 kg 25
Dave, Akshay 74  OL  5’ 11”  100 kg 27
Desai, Abhishek 85  WR, CB  6’ 1”  78 kg 29
Deshmukh, Nitin 19  WR, K  6’ 4”  111 kg 27
Devrukhkar, Shailesh FB  5’ 8”  100 kg 39
Dias, Roy 64  DL  6’ 0”  98 kg 47
Jadhav, Sachin 53  LB  5’ 11”  94 kg 33
Kelaskar, Rahul 12  WR  6’ 6”  66 kg 30
Kelekar, Viraj 11  QB  5’ 10”  76 kg 24
Khaigude, Jay 24  DB  5’ 9”  70 kg 26
Lukas, Abein RB  5’ 9”  70 kg 25
Mane, Linesh 20  DB  6’ 3”  80 kg 29
Marcus, John RB  5’ 10”  72 kg 31
Martins, Melroy 65  OL  5’ 11”  110 kg 33
Mehta, Firoz 57  LB  5’ 9”  83 kg 25
Mhatre, Deepak 62  DL  6’ 3”  96 kg 31
Mohite, Akshay 25  WR  5’ 10”  72 kg 29
Narasimhan, Sudarshan 72  OL  5’ 11”  96 kg 26
Patil, Vijay 52  DL  6’ 2”  91 kg 32
Rathod, Ashutosh QB  5’ 11”  82 kg 27
Shaikh, Rehmuddin 42  DB  5’ 8”  62 kg 28
Shariff, Aftab 66  WR  6’ 5”  105 kg 27
Shemna, Mohd 56  LB  5’ 11”  90 kg 8
Shetty, Sweekrath 70  DL  5’ 9”  96 kg 26
Tiwari, Dhananjay 68  LB  5’ 9”  78 kg 30